2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Programma's

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

6.933

5,0 %

Baten

6.262

4,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53