2e Voortgangsrapportage 2020
portal

In deze 2e voortgangsrapportage presenteren wij de stand van zaken betreffende de activiteiten en de financiën in 2020. Deze 2e voortgangsrapportage biedt de gemeenteraad de kans bij te sturen op inhoud, planning en inzet van de middelen (geld en capaciteit).

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53