2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Bijlagen

Kredietoverzicht

In het kredietoverzicht bij deze voortgangsrapportage presenteren wij de kredieten die afwijken van de planning. Dit kan een financiële afwijking zijn, maar ook een afwijking op de tijdsplanning.
Tevens presenteren wij de kredieten waarvan wij u voorstellen deze af te sluiten.

Omschrijving status

Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk

De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten

Omschrijving

Totaal Begr. uitgaven

Totaal Begr. inkomsten

Uitgaven 2020

Inkomsten 2020

Totaal uitgaven t/m 2020

Totaal inkomsten t/m 2020

Restant uitgaven 30-06-2020

Restant inkomsten 30-06-2020

Status

Vervangen parkeerautomaten.
De parkeerautomaten zijn in 2019 vervangen. De financiële afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden. Het krediet kan binnen het budget worden afgeloten.

200

-

20-

-

199

-

1

-

Herontwikkeling Vestersbos
U heeft op 16 september 2020 besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke huisvesting van onderwijsvoorzieningen aan het Vestersbos. Mocht uit dit onderzoek blijken dat huisvesting van PO/VO niet of gedeeltelijk mogelijk is dan zal naar een andere uitwerking (bijv. woningbouw) gekeken moeten worden. Op dat moment komt voorliggende krediet weer in beeld om de kosten hiervoor te kunnen dekken.

80

-

-

-

17

-

63

-

Voorbereiding Herinrichting Babberichseweg
Onderzoek naar de inrichting van de Babberichseweg. Onderzoek is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

75

-

15

-

24

-

51

-

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53